SCHEDULE

  • 18/06 Mon
  • 19/06 Tue
  • 20/06 Wed
  • 21/06 Thu
  • 22/06 Fri
  • 23/06 Sat
  • 24/06 Sun
06:00 AM

Breakfast Xone Đánh Thức Ngày Mới

09:00 AM

Xone Life Lăng Kính Cuộc Sống

10:00 AM

Sport Xone Thế giới thể thao

11:00 AM

Xone Playlist Xone Playlist

14:00 PM

Xone Playlist Xone Playlist

16:00 PM

What’s On Cho Buổi Tối Hoàn Hảo

17:00 PM

Drive Xone Tận hưởng cuộc sống

19:00 PM

Hit Xone Hòa Nhịp Âm Nhạc Quốc Tế

20:00 PM

My Show Câu chuyện của tôi

21:00 PM

VN 20 Bảng xếp hạng các ca khúc Việt Nam

22:00 PM

Nite Xone Hôm nay bạn thế nào?