SCHEDULE

  • 23/04 Mon
  • 24/04 Tue
  • 25/04 Wed
  • 26/04 Thu
  • 27/04 Fri
  • 28/04 Sat
  • 29/04 Sun
06:00 AM

Breakfast Xone Đánh Thức Ngày Mới

09:00 AM

Xone Playlist Xone Playlist

16:00 PM

What’s On Cho Buổi Tối Hoàn Hảo

17:00 PM
ON AIR

Drive Xone Tận hưởng cuộc sống

19:00 PM

Hit Xone Hòa Nhịp Âm Nhạc Quốc Tế

20:00 PM

My Show Câu chuyện của tôi

21:00 PM

VN 20 Bảng xếp hạng các ca khúc Việt Nam

22:00 PM

Nite Xone Hôm nay bạn thế nào?