1,2K Like Share

Nite Xone - 23/10/2017 Đêm khoảnh khắc của những thanh âm nhẹ nhàn, đêm khoảnh khắc của những tâm sự còn giấu kín. Hãy gạc bỏ những ưu phiền và cùng lắng lòng với NIte Xone, nơi những cảm xúc được lên tiếng. Hãy để Nite Xone chúc bạn ngủ ngon bằng những câu chuyện thật ý nghĩa vào cuối ngày nhá!