1,2K Like Share

Regret In Your Tears "Regret in Your Tears" là bài hát do ca sĩ người Mỹ gốc Nicola Minaj sinh ra ở Trinidadian. Được sản xuất bởi Boi-1da, Frank Dukes và Allen Ritter, bài hát được phát hành dưới dạng đĩa đơn vào ngày 10 tháng 3 năm 2017 cùng với "No Frauds" và "Changed It".

login-facebook works!