1,2K Like Share

Ta Sẽ Bắt Đầu Yêu Lại Nhau (We'll Start To Love Again) Ai từng yêu cũng có lúc giận hờn, nhưng có dễ dàng để tha thứ và bỏ qua cho nhau? Xa nhau một thời gian sẽ làm cho chúng ta hiểu nhau chúng ta cần nhau như thế nào. Và rồi ta sẽ bắt đầu yêu lại nhau như ngày mới quen.