Loạt hình ảnh về môi trường ấn tượng nhất trong cuộc thi CIWEM Environmental Photographer of the Year 2019

CIWEM Environmental Photographer of the Year là một cuộc thi có mục tiêu làm nổi bật lên tác hại của con người lên môi trường cũng như tôn vinh khả năng sinh tồn và đổi mới của loài người. Cuộc thi này còn hỗ trợ Liên Hợp Quốc trong các hoạt động xóa đói giảm nghèo, bình đẳng, hành động an ninh và khí hậu.