10 loài sinh vật may mắn thoát khỏi sự tuyệt chủng trong năm 2019

Môi trường trong năm 2019 qua liên tục xảy ra nhiều tin tức không tốt. Khí hậu thay đổi, ô nhiễm gia tăng khiến cho 1 triệu loài có nguy cơ bị tiêu diệt. Dù vậy các nhà khoa học, các nhà bảo tồn và các tình nguyện viên vẫn đang làm việc không ngừng nghỉ để bảo tồn các loài có nguy cơ tuyệt chủng. Dưới đây là 10 loài may mắn được cứu khỏi danh sách bị xoá sổ.