Bạn có tin rằng chúng ta đã nuốt ít nhất 50 000 hạt vi nhựa mỗi năm?

Theo bài nghiên cứu đánh giá về sự tiêu hoá của con người trong vấn đề ô nhiễm nhựa, trung bình mỗi người ăn và hít phải ít nhất 50 000 hạt vi nhựa mỗi năm. Con số thực có thể nhiều hơn rất nhiều bởi hiện tại chỉ có một số ít loại thực phẩm được đem thực hiện nghiên cứu.