Tù trưởng Amazon gửi lời cảnh báo tới nhân loại: “Sẽ sớm thôi, các bạn sẽ giống như chúng tôi – Chỉ còn lại nỗi sợ hãi vây quanh”

Rừng Amazon cháy kéo theo đó đã lộ ra những mặt trái đáng đau lòng trong một xã hội tư bản đầy thực dụng. Vị tù trưởng Raoni Metuktire, một nhà môi trường cũng như là người đứng đầu của người Kayapó người Brazil bản địa đã có những lời cảnh báo hùng hồn về hiện trạng nhối của Amazon hiện nay.