SCHEDULE

  • 21/05 Mon
  • 22/05 Tue
  • 23/05 Wed
  • 24/05 Thu
  • 25/05 Fri
  • 26/05 Sat
  • 27/05 Sun
06:00 AM

Breakfast Xone Đánh Thức Ngày Mới

09:00 AM

Xone Playlist Xone Playlist

16:00 PM

What’s On Cho Buổi Tối Hoàn Hảo

17:00 PM

Drive Xone Tận hưởng cuộc sống

19:00 PM

Hit Xone Hòa Nhịp Âm Nhạc Quốc Tế

20:00 PM

My Show Câu chuyện của tôi

21:00 PM

VN 20 Bảng xếp hạng các ca khúc Việt Nam

22:00 PM

Nite Xone Hôm nay bạn thế nào?