Tần Số

 
Địa Điểm Tần Số Địa Điểm Tần Số Địa Điểm Tần Số
Khu vực trung du Bắc bộ 102,7 MHz Khu vực Đà Nẵng và Bán đảo Sơn Trà 102,5 MHz Khu vực Phú Yên 102,7 MHz
Khu vực Tây Nam Bộ và Cần Thơ 102,7 MHz Khu vực Tây Nguyên 102,7 MHz Khu vực Thành phố Hổ Chí Minh và các tỉnh lân cận 104,5 MHz